.category-resolution .post-meta { display:none; }

2018-42OH

ASSOCIATION OF HAWAIIAN CIVIC CLUBS A RESOLUTION No. 2018 – 42 E PAIPAI ANA I KA ʻAHAʻŌLELO O KA MOKUʻĀINA O HAWAIʻI E HOʻOKUMU I HUI KULEANA HOʻOKELE MAUNA KEA ʻOIAI, ua nui ke kūkā kamaʻilio a kālailai ʻana no ka hoʻokāʻoi ʻana i ke kahu ʻia ʻo Mauna Kea; a ʻOIAI,...