.category-resolution .post-meta { display:none; }

2018-42OH

ASSOCIATION OF HAWAIIAN CIVIC CLUBS A RESOLUTION No. 2018 – 42 E PAIPAI ANA I KA ʻAHAʻŌLELO O KA MOKUʻĀINA O HAWAIʻI E HOʻOKUMU I HUI KULEANA HOʻOKELE MAUNA KEA ʻOIAI, ua nui ke kūkā kamaʻilio a kālailai ʻana no ka hoʻokāʻoi ʻana i ke kahu ʻia ʻo Mauna Kea; a ʻOIAI,...

2020-46

ASSOCIATION OF HAWAIIAN CIVIC CLUBS A RESOLUTION NO. 2020 – 46 REQUESTING THE STATE OF HAWAIʻI PROBATE COURT APPOINT A SPECIAL COURT MASTER TO REEXAMINE THE PROCESS FOR SELECTING KAMEHAMEHA SCHOOLS TRUSTEES WITH AN EYE FOR PROVIDING GREATER TRANSPARENCY AND A...

2020-39

ASSOCIATION OF HAWAIIAN CIVIC CLUBS A RESOLUTION NO. 2020 – 39 CELEBRATING THE 100th BIRTHDAY OF HULA MASTER AND MĀNALEO, PATIENCE ELMAY NAMAKAUAHOAOKAWENA’ULAOKALANIIKIIKIKALANINUI WIGGIN BACON, AND RECOGNIZING HER FOR A LIFETIME OF KNOWLEDGE AND SKILL AS...

2020-34

ASSOCIATION OF HAWAIIAN CIVIC CLUBS A RESOLUTION NO. 2020 – 34 SUPPORTING THE PROPOSED 2021 BILL TO UPLIFT ʻAHA PŪNANA LEO’S VOICE ON THE EARLY LEARNING BOARD WHEREAS, in 1983, ʻAha Pūnana Leo was established to help revive ʻŌlelo Hawaiʻi throughout Hawaiʻi, and...