.category-resolution .post-meta { display:none; }

ASSOCIATION OF HAWAIIAN CIVIC CLUBS

A RESOLUTION

No. 2018 – 41

E PAIPAI ANA I KA ʻAHAʻŌLELO O KA MOKUʻĀINA O HAWAIʻI E NOI I KA LUNA HŌʻOIA MOKUʻĀINA E HŌʻOIA KŪHELU I KA HANA A KE KULANUI O HAWAIʻI E PILI ANA I KA LĀKOU HANA LIKE ʻOLE MA MAUNA KEA

ʻOIAI, ʻo Mauna Kea he ʻāina laʻa i ka Hawaiʻi ʻōiwi; a

ʻOIAI, ʻo Mauna Kea kahi koʻikoʻi loa ma ka honua a puni no ka ʻoihana kilo hōkū; a

ʻOIAI, ʻo Mauna Kea ka hiapo a Papa lāua ʻo Wākea, a ʻo ia hoʻi ʻo Mauna Kea ka hiapo a ʻo kākou Hawaiʻi kona mau pōkiʻi; a

ʻOIAI, ʻo ke panepoʻo kahi e pili ai ʻo Mauna Kea i ka lani, he piko hoʻi e pili ai i nā kūpuna o ka wā i hala ma o ka pilina e mau ai ka piliʻuhane, ka moʻokūʻauhau a me pilina ō mau; a

ʻOIAI, ʻo ka wao akua, no nā akua nō ia; a

ʻOIAI, he wahi koʻikoʻi a pili ʻuhane ke kualono o Mauna Kea i lako i nā pana ʻāina, ka wao akua, a me nā kaiā ʻalapaina hoʻi i piha i nā kumuwaiwai a me nā mea ola a koehana i loaʻa ʻole ma kekahi wahi hou aku a puni ka honua; a

ʻOIAI, he kuleana ia o kākou a pau ke kūpale a mālama ʻana iā Mauna Kea ma o ke alakaʻi kūpono ʻia ʻana; a

ʻOIAI, mai ka makahiki 1998, ua hōʻike ʻia ma nā hōʻoia kūhelu ʻehā i mālama ʻia na ka Luna Hōʻoia Mokuʻāina, ka hopohopo no ke ʻano o ka mālama, manakia, a kūpale ʻia o Mauna Kea; a

ʻOIAI, i loko nō o nā loli nui i hana ʻia ma Mauna Kea mai ka makahiki 1998; ua emi ka nui ka hilinaʻi o ko Hawaiʻi poʻe i ka mālama kūpono ʻia o Mauna Kea no ka nui o nā hewa i ʻike ʻia ma nā makahiki 50 i hala iho nei, ua ʻike ʻia ka pono e mālama hou ʻia he hōʻoia kūhelu i nā hana a ke Kulanui o Hawaiʻi e pili ana i kā lākou hana ma Mauna Kea.

NO LAILA, E HO‘OHOLO ‘IA E ka ‘Ahahui Sīwila Hawai‘i e ākoakoa nei ma kona ‘Aha Nui 59 ma Kalapaki, Kauaʻi, ma ka malama ʻo Welehu me ka piʻina ʻo ʻOlepau, ma ka lā 17 o Nowemapa 2018, e paipai ana i ka ʻAha Ōlelo o ka Mokuʻāina o Hawaiʻi e noi o ka Luna Hōʻoia e hōʻoia kūhelu i ka hana a ka Kulanui o Hawaiʻi e pili ana i ko lākou hana like ʻole ma Mauna Kea; a

NO LAILA, E HOʻOHOLO HOU ʻIA e komo pū ma ka hōʻoia kūhelu:

  1. He hōʻoia kālā o ko ka Office of Mauna Kea Management, e hōʻoia ana i ka loaʻa a me ka lilo, ka pūʻulu kālā “Mauna Kea lands management special fund”, nā ʻoihana hoʻomākaʻikaʻi , a me nā kumu waiwai i hoʻokuleana ʻia mai ka University of Hawaii at Hilo no nā limahana a me ka mālama ʻana i ka ʻoihana mai ka makahiki 2010 a i ka makahiki 2017;
  2. He hōʻoia kūhelu i ka Research Corporation of the University of Hawaii, e pili ana i ka “Mauna Kea observatory support services”, ka “Mauna Kea observatories”, a me nā haʻawina kālā, ka loaʻa me nā lilo, a me ka hoʻolako ʻuku ʻana i nā limahana no ia mau hana kākoʻo, me ka hōʻoia ʻana i ka holo a koho kūpono ʻana o ua ʻoihana ala;
  3. He hōʻoia kūhelu o ka ʻōnaehana o ka University of Hawaii, e pili ana i ka hana pili kānāwai a me ke keʻena “university general counsel” e pili ana i:
    1. Nā loaʻa a lilo mai ka makahiki 2010 i pili i ka pūʻulu kālā “research and training revolving fund”, i pili iā Mauna Kea; a
    2. Nā Palapala Hoʻokuleana no nā ʻenehana ʻepekema i pili i nā hale kilolani kauʻāina a me ka “University of Hawaii Institute for Astronomy” i hua mai ma o ka hana kilohōkū a ʻimiloa i hana ʻia ma Mauna Kea; a
  4. He hōʻoia kūhelu i ka pilina alakaʻi o nā hui aupuni a aupuni ʻole i loaʻa no lākou kekahi kuleana ma ka hoʻoholo ʻana no Mauna Kea, a me ka hōʻoia ʻana i ka holo a koho kūpono ʻana o ua mau ʻoihana ala, a me ka paʻa pono o nā kuleana hoʻoholo moakāka loa; a

NO LAILA, E HOʻOHOLO HOU ʻIA e hoʻouna aku ka Luna Hōʻoia Mokuʻāina i ka palapala hōʻike o ka hopena o ka hōʻoia kūhelu ʻana, me kona mau manaʻo hoʻoikaika, a me nā ʻōlelo hoʻoholo inā ua loaʻa, i ka ʻAha ʻŌlelo Hawaiʻi he 20 lā, ma ka lohi loa, ma mua o ka wehena o ke Kau Mau o ka ʻAhaʻōlelo 2020; a

NO LAILA, E HOʻOHOLO HOU ʻIA e ho‘ouna ‘ia aku nēia ‘ōlelo ho‘oholo i ka Hawaiʻi State Auditor, Pelekikena David Lassner – University of Hawaiʻi System, Kenekoa Kaialiʻi Kahele, Pelekikena – ʻAha Hui Siwila ʻo Ke Aloha ʻĀina, pēia pū me ke Kiaʻāina o ka Mokuʻāina ʻo Hawaiʻi, ka Luna Ho‘omalu o Ka ‘Aha Kenekoa Hawai‘i, ka Luna Ho‘omalu o ka Hale o Nā Luna Maka‘āinana o Hawai‘i, ka Luna Ho‘omalu o ke Kōmike Kuleana Hawai‘i o ka ‘Aha Kenekoa Hawai‘i, ka Luna Ho‘omalu o ke Kōmike Kuleana Hawai‘i o ka Hale o Nā Luna Maka‘āinana o Hawai‘i, ka Luna Ho ‘omalu o Ka Papa Kahu Waiwai o ke Keʻena Kuleana Hawaiʻi, a nā Meia o nā Kalana o Hawai‘i.

The undersigned hereby certifies that the foregoing Resolution was duly adopted in the malama of Welehu and the rising of ‘Olepau on the 17th day of November 2018, at the 59th Annual Convention of the Association of Hawaiian Civic Clubs in Kalapaki, Kaua‘i.

Annelle C. Amaral, President