.category-resolution .post-meta { display:none; }

ASSOCIATION OF HAWAIIAN CIVIC CLUBS

A RESOLUTION

No. 2019 -45

E HŌʻOIAʻIʻO HOU ANA I KA ʻŌLELO HOʻOHOLO 2007-19 A E KOI AKU ANA I KA ʻAHAHUI SĪWILA HAWAIʻI E KŌKUA I KA HUI KĪWILA HAWAIʻI ʻO WAHIAWĀ E HOʻONOHO I KA HOʻONAʻAUAO ANA I MEA E HOʻOMALU I NĀ LOINA KAPU KUʻUNA O KŪKANILOKO MA MULI O KO KĀKOU ALOHA PAUʻOLE IĀ LĀKOU A MAU LOA AKU

 

            ʻOIAI, ʻo ke kūkaʻawe, ka mālama, a me ka e hoʻomau nā mea e kākoʻo ana i ko kākou mau ʻike kuʻuna me nā hana maoli i ke aʻo ʻana mai i pāhewa i ka noho ʻia a me ka hoʻohemahema ʻia ʻana e ka United States a me kona lalo ka State of Hawai‘i ma ka hoʻoponoponoʻana; a

            ʻOIAI, i maopopo leʻa, “ʻO wai ʻoe?” a “Nā wai ʻoe?;” a

            ʻOIAI, ʻo ka ʻohana ola nō ia wahi ʻo Kūkaniloko, nā kānaka ola mau, e hoʻohui, a e hoʻoulu i ka hoʻomalu aupuni e kuahauana ana i nā pilina o ke ao.

NO LAILA, E HOʻOHOLO ʻIA, e ka ʻAhahui ʻo nā Hui Kīwila Hawaiʻi i ka ʻaha ma ke 60 makahiki ma Lāhaina, Maui i ka malama ʻo Welehū ma ka piʻi ʻana ʻo Lāʻau Pau ma ka 16 o Nowemapa 2019  ka ʻAhahui Kīwila Hawaiʻi, e hōʻoiaʻiʻo hou ana i ka ʻōlelo hoʻoholo 2007-19 a e koi aku ana i ka ʻAhahui Sīwila Hawaiʻi e kōkua i ka Hui Kīwila Hawaiʻi ʻo Wahiawā e hoʻonoho i ka hoʻonaʻauao ʻana i mea e hoʻomalu i nā loina kapu kuʻuna o Kūkaniloko ma muli o ko kākou aloha pauʻole iā lākou a mau loa aku; a

NO LAILA, E HOʻOHOLO HOʻU ʻIA, e hoʻouna ʻia ana kekahi kope o nei ʻŌlelo Hoʻoholo i ka Pelekikena o ka Hui Kīwila Hawaiʻi ʻo Wahiawā, a me ke Kiaʻāina o Hawaiʻi, ka Luna Hoʻomalu o ka ʻAha Kenekoa Hawaiʻi, ka Luna Hoʻomalu o ka Hale o Nā Luna Makaʻāinana o Hawaiʻi, ka Luna Hoʻomalu o ke Kōmike Kuleana Hawaiʻi o ka Hale Luna Makaʻāinana o Hawaiʻi, ka Luna Hoʻomalu o Ka Papa Kahu Waiwai o ke Keʻena Kuleana Hawaiʻi a me nā Meia o nā Kalana o Hawaiʻi.

Ua hō‘oia ‘ia e ka mea pūlima o lalo iho nei ka ho‘āpono ‘ia o ka ‘ōlelo ho‘oholo, i ke kau ʻana o Welehu ma ka malama ʻo Lāʻau Pau, ma ka lā 16 o Nowemapa 2019, ma ka ‘Aha Kū Makahiki Kanaono o ka ‘Ahahui Sīwila Hawai‘i ma Lahaina, Maui.

Hailama V. K. K. Farden, President

ASSOCIATION OF

HAWAIIAN CIVIC CLUBS

A RESOLUTION

No. 2019 -45

REAFFIRMING RESOLUTION 2007-19 AND URGING THE ASSOCIATION OF HAWAIIAN CIVIC CLUBS TO ASSIST THE HAWAIIAN CIVIC CLUB OF WAHIAWĀ TO PROVIDE EDUCATION TO PROTECT THE TRADITIONAL KAPU PRIVILEGES OF KŪKANILOKO BECAUSE WE LOVE THEM FOR ALL TIME

WHEREAS, to protect, preserve and perpetuate whereby upholding our cultural identity through the educational process that is adversely affected by the occupation and that the United States was remiss in correcting this adverse effect along with its subdivision the State of Hawai‘i; and

WHEREAS, to understand “Who are you?” and “Whose child are you?;” and

WHEREAS, the Living ʻOhana belonging to that place Kūkaniloko – The Living Human Beings – shall unite and imbue dominion that mandates global relationships; and

NOW, THEREFORE IT BE RESOLVED, by the Association of Hawaiian Civic Clubs at its 60th Annual Convention in Lāhaina, Maui, in the malama of Welehū and the rising of Lāʻau Pau, this 16th day of November 2019, reaffirming Resolution 2007-19 and urging the Association of Hawaiian Civic Clubs to assist the Hawaiian Civic Club of Wahiawā to provide education to protect the traditional kapu privileges of Kūkaniloko because we love them for all time; and

BE IT FURTHER RESOLVED, that a certified copy of this resolution be transmitted to the Hawaiian Civic Club of Wahiawā as well as the Governor of the State of Hawai‘i, President of the State Senate, Speaker of the State House of Representatives, Chair of the State Senate subject matter committee on Hawaiian Affairs, Chair of the State House subject matter committee on Hawaiian Affairs, Chair of the Board of Trustees of the Office of Hawaiian Affairs, and all County Mayors.

The undersigned hereby certifies that the foregoing Resolution was duly adopted in the malama of Welehu and the rising of Lāʻau Pau on the 16th day of November 2019, at the 60th Annual Convention of the Association of Hawaiian Civic Clubs in Lahaina, Maui.

Hailama V. K. K. Farden, President